Nowy okres zasiłkowy.

Nowy okres zasiłkowy.
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenia można również pobierać i składać w formie papierowej w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych mieszczącej się przy ulicy Raciborskiej 20.

Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych (program 500+) na okres 2019/2021
  • świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
  • świadczeń z programu Dobry Start (program 300+)
  • można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną).

Comments are closed.