Deklarację udziału należy składać osobiście w formie papierowej
w Urzędzie Miasta Rybnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, przy ul. Rzecznej 8, 
w Punkcie Przyjmowania Korespondencji w godzinach pracy Urzędu
od 20 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.  

Więcej informacji https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/dotacje-na-unieszkodliwianie-azbestu/

 

Comments are closed.