Bezpiecznie we własnym domu.

Bezpiecznie we własnym domu.

Do końca lipca potrwa nabór do projektu „Bezpiecznie we własnym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”.

Projekt jest przeznaczony dla osób, których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • seniorzy (60+)
  • osoby niesamodzielne w min.  jednej czynności dnia codziennego
  • osoby o zagrażającym życiu stanie zdrowia
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń

Więcej informacji https://www.rybnik.eu/index.php?id=223&p=news,11,show,9822

Comments are closed.